ماجرای بازگشت بازیکنان پرسپولیس با اضافه وزن از اردوی تیم ملی!

از بلوای مشکوک جناب‌خان تا کوچ مدام هنرمندان
سرمربی قرمزها می‌گوید هر وقت بازیکنانش به اردوی تیم‌ملی رفته‌اند با اضافه وزن برگشته‌اند.

از بلوای مشکوک جناب‌خان تا کوچ مدام هنرمندان