وضعیت ترافیکی ساعت پایانی روز ۷ فروردین ۹۶/ ترافیک نیمه‌سنگین در ۶ جاده

از بخش خصوصی چه کسی همراه رییس جمهور به مسکو رفت؟
پلیس راه راهور اعلام کرد وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ٢٣ دوشنبه ٧ فروردین را اعلام کرد.

از بخش خصوصی چه کسی همراه رییس جمهور به مسکو رفت؟