تعدادی از مسافران اتوبوس نی‌ریز سرباز بودند/ یک زخمی جان باخت

ازسرگیری جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در هفته اول بهمن ماه
مهر نوشت: تعدادی از مسافران اتوبوس نی ریز که امروز دچار سانحه شد سرباز بودند ضمن اینکه یکی از زخمیان حادثه نیز جان باخت.

ازسرگیری جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در هفته اول بهمن ماه