ایران و منطقه ناآرامش

ازدیاد برداشت، فصلی گم شده در دنیای نفتی
آنچه ذیلاً ملاحظه می‌فرمایید متن سخنرانی در کنفرانسی است در دانشگاه پیزا که در تاریخ ۲۵-۲۷ اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد، تحت عنوان «آیا هنوز هم نظامی‌بین‌المللی وجو دارد؟» عنوان سخنرانی Iran and its Unstable Region بود که در روز نخست و پس از سخنرانی عمرو موسی وزیر خارجه اسبق مصر و نیز دبیر کل اسبق اتحادیه عرب ایراد گردید.

ازدیاد برداشت، فصلی گم شده در دنیای نفتی