بیرانوند بعد از بهبود مصدومیت هم فیکس نمی‌شود؟

ارسال قانون اساسی برای تمام شهروندان کشور از طریق پیامک
علیرضا بیرانوند در هفته سیزدهم لیگ برتر هم غایب خواهد بود.

ارسال قانون اساسی برای تمام شهروندان کشور از طریق پیامک