زیدان لالیگا را بدون بارسلونا چگونه می‌بیند؟

ارزیابی‌ واقع‌بینانه از فرصت و تهدیدهای تولید و صنعت کشور
ممکن است بارسلونا دیگر در لالیگا بازی نکند.

ارزیابی‌ واقع‌بینانه از فرصت و تهدیدهای تولید و صنعت کشور