تصاویر | بازسازی مسجد وکیل

ارزش صادرات پتروشیمی در ۹ ماه گذشته
مرمت و بازسازی 175 مترمربع مساحت از مسجد وکیل شیراز از سال 1388 با اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد تومان آغاز شده است. بازسازی کاشی‌کاری، سنگ‌فرش و سردر ورودی آن تا پایان امسال به‌ طور کامل به پایان می‌رسد.

ارزش صادرات پتروشیمی در ۹ ماه گذشته