لغو تحریم‌های ایران اقتصاد دنیا را تکان داد

ارزش افزوده در معادن مصداق اقتصاد مقاومتی است
ایبِنا نوشت: روزنامه اکونومیک تایمز هند از لغو تحریم‌های ایران به عنوان یکی از پنج رویدادی نام برد که اقتصاد دنیا را در سال ۲۰۱۶ تکان داد.

ارزش افزوده در معادن مصداق اقتصاد مقاومتی است