اهدای درجه هنری به چهار نفر از صنعتگران صنایع دستی استان لرستان

اردوی زیارتی قم جمکران ویژه بانوان شاغل در اداره کل امور مالیاتی برگزار شد
بر اساس ارزیابی عملکرد هنرمندان صنایع دستی لرستان با توجه به سابقه فعالیت ارزش هنری، تحصیلات و تدریس و تولیدات با کیفیت هنری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به چهار نفر از صنعتگران صنایع دستی استان لرستان درجه هنری تعلق گرفت.

اردوی زیارتی قم جمکران ویژه بانوان شاغل در اداره کل امور مالیاتی برگزار شد