محله العربی در شرق موصل کاملاً آزاد شد

اردوغان خواستار حمایت مردم شد
تستیم نوشت:نیروهای عراقی محله العربی در شرق موصل و روستای القویسات در شمال این شهر را از لوث تروریست‌های داعشی آزاد کردند.

اردوغان خواستار حمایت مردم شد