کناره‌گیری رئیس کمیته بررسی دخالت روسیه در انتخابات آمریکا

اردوغان از ترامپ خواست در سوریه اقدام نظامی کند
تسنیم نوشت: رئیس کمیته کنگره آمریکا برای بررسی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری، کناره گیری کرده است.

اردوغان از ترامپ خواست در سوریه اقدام نظامی کند