دکتر جان بابایی: این حق مردم است که از بهترین امکانات درمانی برخوردار باشند

اردبیل رتبه سوم مصرف ماهی در کشور را به خود اختصاص داده است
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پس از بازدید از روند احداث و افتتاح بیمارستان آیت الله بروجردی بروجرد ابراز امیدواری کرد که نواقص و کمبودهای این بیمارستان هر چه سریعتر مرتفع و آماده ی افتتاح شود.

اردبیل رتبه سوم مصرف ماهی در کشور را به خود اختصاص داده است