نجات ۱۶۶ نفر از سرما وبرف در جاده های استان توسط هلال احمر استان مرکزی

ارتقای صنف از مهمترین دغدغه های ماست
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: 166 گرفتار در برف و کولاک در محورهای ارتباطی این استان توسط این جمعیت اسکان اضطراری شدند.
166 گرفتار در برف در جاده های استان مرکزی اسکان اضطراری شدند

ارتقای صنف از مهمترین دغدغه های ماست