ساختمان جدید بهبود معتادان در شرق تهران به بهره‌برداری می‌رسد

ارائه پیشنهادهای غیرمنصفانه به بازیگر زن پیشکسوت
شهرداری پایتخت اعلام کرد ساختمان جدیدی که برای بهبود معتادان در شرق تهران به اتمام رسیده، به زودی بهره‌برداری می‌شود.

ارائه پیشنهادهای غیرمنصفانه به بازیگر زن پیشکسوت