حمایت همه‌جانبه شورای پنجم از شهردار اردبیل

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان در مناطق محروم استان اردبیل
ساوالان خبر نوشت: شهردار اردبیل مورد حمایت جدی شورای پنجم است و ما از لطف‌اللهیان حمایت همه‌جانبه را انجام می‌دهیم.

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان در مناطق محروم استان اردبیل