سفر های خارجی زمستانی و نوروزی چقدر آب می خورد؟

ادعای جنجالی روزنامه پیروزی درباره سروش رفیعی برای جلد دوشنبه‌اش!
روزنامه توریسم نوشت : بسیاری از افراد به دلیل آگاه نبودن از هزینه های سفر اعم از هزینه بلیت رفت و آمد، هزینه اقامت در هتل و هزینه خورد و خوراک در سفر ممکن است کلا قید سفر را بزنند و یا آن را به زمان دور موکول کنند، وقتی که شاید هرگز نرسد! در حالی که اگر هزینه های سفرتان را از قبل پیش بینی و برنامه‌ریزی کنید ممکن است ببیند که سفر برای شما بسیار نزدیک تر از آن چیزی است که تصورش را می کردید.

ادعای جنجالی روزنامه پیروزی درباره سروش رفیعی برای جلد دوشنبه‌اش!