اشتغال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در صنایع کوچک

ادعاهای دو نماینده منتقد دولت: کابینه در فضای معامله و تحت فشار بسته شده است!
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از اشتغال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کل صنایع کوچک کشور خبر داد.

ادعاهای دو نماینده منتقد دولت: کابینه در فضای معامله و تحت فشار بسته شده است!