داستان اختلاف کهنه کیمیایی و دولت‌آبادی / «خاک» نقد شد

ادعاهای جدید کریمی قدوسی: ظریف تلاش کرده با تیم ترامپ مخصوصا وزیرخارجه‌اش ارتباط بگیرد
مسعود کیمیایی با اشاره به اینکه همواره بر سر اقتباس آزاد با نویسندگان توافق می‌کند، فیلم «خاک» را سخت‌ترین تجربه خود در اقتباس سینمایی از آثار ادبی دانست.

ادعاهای جدید کریمی قدوسی: ظریف تلاش کرده با تیم ترامپ مخصوصا وزیرخارجه‌اش ارتباط بگیرد