مشخصات فنی جنگنده‌ای که ترامپ می‌گوید آمریکا دیگر برایش هزینه نمی‌کند!

ادامه حکمرانی کریس / چهارمین توپ طلای رونالدو هم بدست آمد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتقاد شدید از برنامه ساخت جنگنده اف – 35 اعلام کرده که پس از شروع به کارش هزینه‌ها برای این پروژه را متوقف خواهد کرد. این جنگنده اما چه مشخصاتی دارد و چرا مورد انتقاد است ؟

ادامه حکمرانی کریس / چهارمین توپ طلای رونالدو هم بدست آمد