دو زلزله پی‌درپی در کازرون

ادامه حضور جهانی «رویاهای دم صبح»
دو زلزله پی‌درپی ۳.۲ و ۴ ریشتری به قاصله دو دقیقه کازرون در استان فارس را لرزاند.

ادامه حضور جهانی «رویاهای دم صبح»