فرار المپیاکوس از شکست با گلزنی کریم انصاری‌فرد

اخراج ۱۸۰۰ نیروی بخش سخت‌افزار اوراکل و خداحافظی تلخ با کارمندان سان
مهاجم ایرانی تیم المپیاکوس برای این تیم گلزنی کرد.

اخراج ۱۸۰۰ نیروی بخش سخت‌افزار اوراکل و خداحافظی تلخ با کارمندان سان