بازگشایی مسیر گیوی ـ خلخال

اختصاص پنج‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سد پایاب خداآفرین
تسنیم نوشت: پس از گذشت ۴۵ روز از مسدود سازی مسیر گیوی ـ خلخال این جاده هم‌اکنون بازگشایی شده و تردد در آن جریان دارد.

اختصاص پنج‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سد پایاب خداآفرین