مجتهدزاده: فساد شخصی ترامپ دال بر فساد او در مقام رییس‌جمهور نیست

اخاذی تلگرامی، بازهم با سرقت عکس‌های خصوصی/ هشدارهای پلیسی برای مصون ماندن از کلاهبرداری تلگرامی
دکتر پیروز مجتهدزاده، مدرس دانشگاه از پیامدهای انتخاب ترامپ و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایران می‌گوید.

اخاذی تلگرامی، بازهم با سرقت عکس‌های خصوصی/ هشدارهای پلیسی برای مصون ماندن از کلاهبرداری تلگرامی