اسماعیل حاکمی‌والا درگذشت

احمدی بای بای!
ایسنا نوشت: اسماعیل حاکمی‌والا، استاد زبان و ادبیات فارسی و چهره ماندگار درگذشت.

احمدی بای بای!