عکس | نخستین روزنامه ایران در سال ۱۲۱۶

احضار شخصیت‌های تاریخی به بوم نقاشی
نخستین روزنامه ایران در سال ۱۲۱۶ به نام کاغذ اخبار -اخبار وقایع دارالخلافه- انتشار یافت و برخلاف اسمش ماهنامه بود که تنها نسخه موجود از آن در موزه بریتانیا نگهداری می‌ شود.

احضار شخصیت‌های تاریخی به بوم نقاشی