نوسان دلار در محدوده قیمتی ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان/سکه باز هم گران شد

احضار حمید روحانی به دادگاه به اتهام توهین به رییس جمهور
مهر نوشت: در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا در کف قیمتی ۳۸۶۶ تومان و در سقف آن ۳۸۰۷ تومان بود، این در حالی است که سکه طرح جدید هم ۷۷۰۰ تومان گران شد.

احضار حمید روحانی به دادگاه به اتهام توهین به رییس جمهور