حمایت وزارت ورزش از کفاشیان برای رسیدن به کرسی در فیفا

احسان شریعتی در دانشگاه ایلام:وضعیت کنونی جامعه‌ با آرمان‌های پدران فکری انقلاب فاصله دارد
وزیر ورزش اعلام کرد از کفاشیان برای حضور در فیفا حمایت خواهد کرد.

احسان شریعتی در دانشگاه ایلام:وضعیت کنونی جامعه‌ با آرمان‌های پدران فکری انقلاب فاصله دارد