سفارت هلند در آنکارا تعطیل شد

احتیاط درسیاست،شتاب در دیپلماسی
تسنیم نوشت: سفارت هلند در آنکارا به دلایل امنیتی تعطیل شده است.

احتیاط درسیاست،شتاب در دیپلماسی