فیلم | آملی‌لاریجانی: چرا برخورد دستگاه قضا با پرونده‌های فساد را سیاسی جلوه می‌دهید؟

احتمال نیاز به اقدام‌های جدی‌تر در بازار نفت
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه با بیان این که در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی برخی افراد ذی‌نفع شروع به فضاسازی می‌کنند، گفت: اگر بگوییم هر پرونده‌ای سیاسی است، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

احتمال نیاز به اقدام‌های جدی‌تر در بازار نفت