ببینید ایرباس چه بلایی سر دلواپسان آورد!

احتمال نامزدی سیدحسن خمینی در انتخابات‌ خبرگان؟/ موسوی‌تبریزی: اگر بگذارند کاندیدا معرفی می‌کنیم
«ایرباس و ناکامی دلواپسان در تخریب دولت»، عنوان کارتون احمد عربانی در روزنامه شهروند است.

احتمال نامزدی سیدحسن خمینی در انتخابات‌ خبرگان؟/ موسوی‌تبریزی: اگر بگذارند کاندیدا معرفی می‌کنیم