آزادسازی بخشهای دیگری از موصل

احتمال معرفی محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان سرلیست اصلاح طلبان شورای شهر تهران
نیروهای عراقی ساختمان ورزشگاه در شرق موصل را به طور کامل به کنترل خود در آوردند همچنین مدرسه الفتوه نزدیک جسر العتیق در شرق موصل نیز از اشغال تروریستها آزاد شد.

احتمال معرفی محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان سرلیست اصلاح طلبان شورای شهر تهران