روایت فتح صحرای سوریه/ واقعیت‌هایی از عملیات آخر شهید حججی

احتمال تغییر نحوه توسعه میادین نفتی
مستند «کسرالحدود» که از تیزر آن رونمایی شده است به روایت واقعیت‌هایی از عملیات آخر شهید حججی می‌پردازد.

احتمال تغییر نحوه توسعه میادین نفتی