مجید مظفری با «نماینده ملت» در ایرانشهر

اجرای طرح اصلاح الگوی جدید کشت در استان اردبیل / اقتصاد مقاومتی محور فعالیت های جهاد کشاورزی
مجید مظفری قرار است «نماینده ملت» را تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه ببرد.

اجرای طرح اصلاح الگوی جدید کشت در استان اردبیل / اقتصاد مقاومتی محور فعالیت های جهاد کشاورزی