«چرا نازی پرواز کرد؟» در تماشاخانه سه نقطه

اجرای «بازگشت به خانه» در ارغنون
نمایش «چرا نازی پرواز کرد؟» نوشته و کار ندا قربانیان، اثر برگزیده جشنواره تئاتر استان البرز و جشنواره تئاتر فجر، اجرای عمومی خود را در سالن رکن‌الدین خسروی تماشاخانه سه نقطه آغاز کرد.

اجرای «بازگشت به خانه» در ارغنون