فرهنگ وقف زنجیره ارتباطات انسانی را تقویت می‌کند/ خداوند انسان‌ها را به یکدیگر وابسته گردانیده است

اجارات موقوفات به‌روز باشد/ نیت‌های واقفان به‌خوبی هدایت شود
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: فرهنگ وقف زنجیره ارتباطات انسانی را تقویت می‌کند و خداوند انسان‌ها را به یکدیگر وابسته گردانیده است

اجارات موقوفات به‌روز باشد/ نیت‌های واقفان به‌خوبی هدایت شود