مسجدجامعی از شورای شهر تهران استعفا داد تا به کتابخانه ملی برود/ تصویری از نامه استعفا

اتفاقی که نیمکت‌نشینی مهدی رحمتی را تمدید کرد!
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، طی نامه‌ای به رییس شورای شهر تهران،‌از سمت خود استعفا داد.

اتفاقی که نیمکت‌نشینی مهدی رحمتی را تمدید کرد!