خاطره‌ رهبرانقلاب از شرکت در جلسه قرآن در هوای سرد همراه با فرزند کوچک‌شان

ابوالقاسم طالبی: «یتیم‌خانه ایران» یک فیلم ضدیهودی نیست
کانال تلگرامی KHAMENEI.IR خاطره ای از رهبر معظم انقلاب منتشر کرده که ایشان پیش از انقلاب در هوای سرد نشسته‌اند تا صدای «شیخ‌ابوالعینین» را گوش دهند.

ابوالقاسم طالبی: «یتیم‌خانه ایران» یک فیلم ضدیهودی نیست