دستور ترامپ به ارتش آمریکا برای آمادگی جنگ جهانی

ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی مربوط به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تسنیم نوشت: پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ نوشته است رئیس جمهور آمریکا به ارتش این کشور دستور داده تا برای یک جنگ جهانی آماده شود.

ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی مربوط به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت