خانه گران شد!

ابراهیم حاتمی‌کیا و بهروز افخمی از شهید آوینی می‌گویند
در حاشیه خبر گران شدن خانه در تهران، علیرضا پاکدل این کارتون را در اعتماد منتشر کرد.

ابراهیم حاتمی‌کیا و بهروز افخمی از شهید آوینی می‌گویند