تصاویر | رژه ده‌ها هزار کوبایی و ادای احترام به کاسترو

ابتکار: «مالیات سبز» در دستور کار دولت قرار گرفت/ صنایع آلاینده، مخاطب این طرح
ده‌ها هزار کوبایی همزمان با شصتمین سالگرد ورود قایق گرانما از مکزیک به کوبا که برادران کاسترو را با خود به این کشور آورده بود در مراسمی ویژه رژه رفتند.

ابتکار: «مالیات سبز» در دستور کار دولت قرار گرفت/ صنایع آلاینده، مخاطب این طرح