فیلم | نحوه ساخت جام بهترین بازیکن فیفا

ابتکار: طبیعت ایران به نقطه شکننده‌ای رسیده است/ تهران از سال ۷۵ ظرفیت هیچ‌چیز ندارد
فیفا از جایزه‌ای که به بهترین بازیکن جهان اهدا می‌کند رونمایی کرد و در کلیپی نحوه ساخت آن را به تصویر کشید.

ابتکار: طبیعت ایران به نقطه شکننده‌ای رسیده است/ تهران از سال ۷۵ ظرفیت هیچ‌چیز ندارد