رکورد ۷۰ میلیونی بازی جی تی‌ای ۵

آیین افتتاح یک نمایش با حضور بهزاد فراهانی
تعداد کپی‌های فروخته‌شده بازی جی تی‌ای ۵ از مرز ۷۰ میلیون نسخه گذشت.

آیین افتتاح یک نمایش با حضور بهزاد فراهانی

دانلود تلگرام