عکس دیده نشده از شهید آوینی در جوانی

آینده پرسپولیس از دید برانکو
محمدحسین مهدویان عکسی از مرتضی آوینی را به اشتراک گذاشت.

آینده پرسپولیس از دید برانکو