گل زیبای آزمون در لیگ قهرمانان/سردار دروازه بایرن را هم فتح کرد

آیفون ۸ را جیسون اسنل طراحی می‌کند نه جانی آیو، نابغه اپل
سردار آزمون برای رستوف گلزنی کرد.

آیفون ۸ را جیسون اسنل طراحی می‌کند نه جانی آیو، نابغه اپل