نگاه دری‌نجف‌آبادی به سیاست‌ورزی‌ فراجناحی آیت‌الله هاشمی

آیت الله هاشمی رفسنجانی افکار نو به جامعه عرضه می کرد/سیره هاشمی برای همه درس است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: اینکه اگر ظرفیت برای تحمل نظرات و دیدگاه های سیاسی، اجتماعی، فقهی، اقتصادی و فرهنگی همدیگر را داشته باشیم به نتیجه خوبی می رسیم، درس خوبی از زندگی هاشمی برای ما به یادگار ماند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افکار نو به جامعه عرضه می کرد/سیره هاشمی برای همه درس است