جاده ابریشم به نگارخانه سرو رسید

آیت‌الله هاشمی منافع ملی را بر مسائل خانوادگی ترجیح می‌داد
مجید حمیدیان، مجموعه‌ای از نقاشی‌ها و مجسمه‌هایش را در نگارخانه سرو به نمایش درمی‌آورد.

آیت‌الله هاشمی منافع ملی را بر مسائل خانوادگی ترجیح می‌داد