سرمایه‌گذاری بیل گیتس برای انرژی‌های پاک

آیا پشت کردن مصر به عربستان به معنی نزدیکی آن به ایران است؟
«بیل گیتس» بنیانگذار شرکت مایکروسافت، با همکاری یک تیم مطرح سرمایه‌گذار یک میلیارد دلار را به نوآوری‌های مرتبط با انرژی پاک اختصاص داده‌اند.

آیا پشت کردن مصر به عربستان به معنی نزدیکی آن به ایران است؟