نمایندگان زن مجلس در بازدید از جشنواره مد و لباس: نیاز به برندسازی ایرانی داریم

آژانس انرژی اتمی: ذخیره اورانیوم غنی شده ایران کمتر از میزان مجاز است
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس گفت: باید از کارآفرینان حوزه مد و لباس حمایت شود.

آژانس انرژی اتمی: ذخیره اورانیوم غنی شده ایران کمتر از میزان مجاز است