اینفوگرافیک | افزایش ظرفیت بنادر کشور در دولت یازدهم

آنچه برجام به صنعت نفت هدیه داد
ظرفیت بنادر کشور از ابتدای دولت تدبیر و امید تا ابتدای سال ۹۶، ۲۱درصد افزایش یافته است.

آنچه برجام به صنعت نفت هدیه داد