توئینر لیگ قهرمانان اروپا هم از سردار آزمون نوشت

آنش در برج ۱۲ طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی/ ۱۶ نفر گرفتار شدند
آزمون در چهار بازی گذشته تیمش سه بار گلزنی کرده است.

آنش در برج ۱۲ طبقه در بزرگراه اشرفی اصفهانی/ ۱۶ نفر گرفتار شدند